پولیمتریک پرش در بسکتبال با تمرین

نوشته شده در 2 Commentsنوشته شده در بسکتبال،پرش بسکتبال،پولیمتریک،تمرین بسکتبال

تمرینات پلیومتریک یا پولیومتریک یا پلیمتریک تمریناتی جهت افزایش پرش است که عضلات ورزشگار را تمرین میدهد تا دز زمان کمتر عکس العمل سریعتر و قدرتی را انجام دهد. تارهای عضلانی که میتوانند قدرت بیشتری در کسری از ثانیه و زمان را ایجاد کنند. ورزش بسکتبال، پرش تاثیر بسزایی در شوت و ریباند و جامپبال دارد. ورزشکار که برای امتیاز بتواند بیشتر از زمین بلند شود در رقابت با ورزشکاران دیگر موفق تر است.