❌مایکل جردن کـــبـــیـــر می فرماید ?من بیش از ۹۰۰۰ شوت در دوران بازیگری ا…

نوشته شده در

❌مایکل جردن کـــبـــیـــر می فرماید :
?من بیش از ۹۰۰۰ شوت در دوران بازیگری ام از دست دادم.
?تقریبا ۳۰۰ بازی را باختم.
?۲۶ بار به من اعتماد شد و شوت سرنوشت ساز به من سپرده شد، اما من آن را از دست دادم.
?من بار ها و بار ها در زندگی ام شکست خوردم و این دلیل موفقیت من بود.
? #سخنان
@The_GOAT berimbaskettelegramchannel