نقشه

پیدا کردن دوست بسکتبالیست

اپ رو نصب کن و بسکتبالیست های ایران رو بشناس و باهاشون قرار بزار و در زمین های بسکت حاضر شو و دوستای جدید پیدا کن و ارتباط بگیر.

پیدا کردن زمین بسکتبال

زمین بسکتبال رو ببین و عکس هاش رو نگاه کن و اگر عکس داری آپلود کن در سیستم و بسکتبالیست های اونجا رو کلیک کن و آشنا شو و چت کن باهاشون

تیم ات رو بساز

با دوستات تیم بده و باهاشون سخت تمرین کن و تیم ات رو آماده کن برای مسابقات. هم میتونی با تیم های محله های اطرافت مسابقه بدی و هم در لیگ ها شرکت کنی. هر مسابقه که بدی در سیستم ثبت میشه