اولین نکته اینکه مچ شکستن هیچ ربطی به قوس شوت ندارد. زاویه بازوی شوت زننده تعی…

نوشته شده در نوشته شده در بسکتبال

اولین نکته اینکه مچ شکستن هیچ ربطی به قوس شوت ندارد. زاویه بازوی شوت زننده تعیین کننده قوس شوت است. همانطور که زاویه لوله یک توپخانه با زمین تعیین کننده قوس شلیک گلوله است. دوم اینکه شکست مچ به معنی همراهی کف دست و انگشت ها با توپ نیست بلکه در آخرین لحظه رها کردن توپ این انگشتان است که به توپ گردش وضعی اعمال میکند . یعنی این دست است که به توپ نیروی چرخی اعمال میکند. یک شوتزن موفق در بسکتبال دو حرکت را به توپ اعمال میکند. حرکت اول حرکت انتقالی است. یعنی حرکتی که تعیین کننده جهت و قوس توپ است و توپ را از دست شوت زننده به مرکز حلقه حریف منتقل میکند. حرکت دوم حرکت وضعی است یا حرکتی که توپ به دور محوری که از مرکز کره توپ میگذرد وادار به چرخش میکند. این حرکت بدلیل خطوط مشکی توپ هنگامی که توپ در پرواز است به وضوح دیده میشود. حرکت انتقالی صحیح حرکتی است که با قوس مناسب ( حدود چهل و پنج تا پنجاه و پنج درجه) و در جهت مرکز حلقه باشد. حرکت وضعی صحیح حرکتی است که توپ دور محور افقی (با زمین بسکتبال) در جهت جلو – به – پست دور خودش بچرخد. دلیل حرکت انتقالی و قوس ان برای همه روشن است اما حرکت وضعی بسکتبال به دور خودش به چه دردی میخورد؟ اگر صد در صد شوت های شما به مرکز حلقه باشد (مغزی) شاید چرخش انتقالی توپ معنی خاصی نداشته باشد اما شوت ایده ال ان شوتی است که حتی وقتی به حلقه میخورد سرعتش کم شود و جوری کمانه نکند که از استوانه بالای حلقه خارج شود. این امکان گل شدن توپ پس از کمانه کردن روی حلقه بیشتر میکند. حتی در بدترین شرایط اگر توپ گل نشود ایده ال ان است که توپ بسکتبال زیر حلقه حمله قابل ریباند باشد نه اینکه جوری کمانه کند که توپ توسط گاردهای حریف ریباند شد. زاویه کمانه کردن توپ به قوس توپ هم ربط دارد. هرچه قوس کمتر باشد توپ دور تر کمانه میکند. هر چه از دور تر شوت بزنیم بدلیل انرژی که توپ به همراه دارد پس از برخورد به حلقه بیشتر تر کمانه میکندberimbaskettelegramchannel

عکس های زمین بسکتبال
عکس های زمین بسکتبال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *