باستون سلتیکز از میلواکی باکس شکست خورد ❌Boston Celtics ✅Milwaukee Bucks 102 104 ❌گلدن است…

نوشته شده در

باستون سلتیکز از میلواکی باکس شکست خورد
❌Boston Celtics – ✅Milwaukee Bucks
102 – 104
❌گلدن استیت واریرز – ✅سن آنتونیو سپرز
❌Golden State Warriors – ✅San Antonio Spurs
90 – 103
❌تورنتو رپترز – ✅واشینگتون ویزاردز
❌Toronto Raptors
– ✅Washington Wizards
98 – 106
✅کلیولند کاولیرز – ❌ایندیانا پیسرز
✅Cleveland Cavaliers – ❌Indiana Pacers
104 – 100 berimbaskettelegramchannel