بعضی وقت ها دلقک بازی و کنه شدن جواب میدهد لنس استیونسن، گارد ایندیانا، از ان…

نوشته شده در

بعضی وقت ها دلقک بازی و کنه شدن جواب میدهد
لنس استیونسن، گارد ایندیانا، از ان شخصیت هاست که قبلا در ان بی ای زیاد بود اما این روزها در لیگ کمتر دیده میشود. استیونسن زمانی بهترین بازیکن دبیرستانی امریکا بود و با هزار امید و ارزو وارد ان بی ای شد. او همیشه خودش را مایکل جوردن ثانی میداند ولی هیچ وقت نتوانست موفقیتش در دبیرستان را موفقیت در ان بی ای تبدیل کند. در بهترین فصل حتی تا نزدیکی ال استار انتخاب شدن هم رفت ولی در مجموع بیشتر نقش دلقک یا بازی به هم زن دارد و از این تیم به ان تیم فرستاده میشود.
در گذشته بازیکنانی بود که کارشان بطور تخصصی خورد کردن اعصاب ستاره تیم مقابل بود. از مدافعین دیترویت پیستونز (زمان بد بویز) بگیر تا چارلز اوکلی و ران ارتست همه متخصص ترکمون زدن به اعصاب بهترین بازیکن مقابل بودند. این بازیکنان بیشتر با اعمال خشونت روی ستاره تیم مقابل سعی در توقف او و بهم زدن تعادل روحی او را داشتند. اما در ان بی ای جدید که خشونت مثل قبل جایی ندارد بازیکنی مثل لنس استیونس خشونت را با دلقک بازی ترکیب میکند تا روی اعصاب بازیکن مقابل راه بروند. جالب اینجاست که این دلقک بازی بعضی وقت ها جواب هم میدهد.
در بازی دیشب لنس استیونسن که خودش را از لبرون جیمز کمتر نمیبیند (تازه خیلی مهم تر هم میداند) در چند صحنه با لبرون جیمز قاطی کرد که یکی از انها کار به جامپ بال کشید. عکس العمل لنس بعد از اعلام جامپ بال مثل این بود که جام قهرمانی را بالای سر میبرد. البته هرجا دستش برسد خشونت هم میکند. در دوبازی گذشته لنس استیونسن بدلیل خطا روی لبرون جیمز و دیگر بازیکنان کلیولند دو خطای فنی گرفته است که دقیقا برنامه ریزی شده بود.
اما به نظر میرسد دلقک بازی های استیونسن در بازی دیشب جواب داد. جیمز در نیمه اول بیست و چهار امتیاز اورد اما در کوارتر سه و بخش اغازین کوارتر چهارم فقط چهار امتیاز اورد که بیشترش بخاطر لش و لوش بازی های لنس استیونسن بود که روی اعصاب لبرون راه میفرفت.در یک صحنه که لنس بعد از سوت داور صورتش را به صورت لبرون چسبانده بود لبرون او را هل داد و این هل دادن باعث یک خطای فنی برای لبرون شد و دو پرتاب که میتوانست نتیجه بازی را برای کلیولند خطرناک کند. لبرون جیمز در پایان بازی دیشب به گزارشکر کنار زمین گفت که باید همه کلیولندی ها سعی کنند در بازی های اینده آرام تر و موقر تر بازی کنند و اسیر دلقک بازی های بازیکنانی نظیر استیونسن نشوند. این اظهار نظر لبرون جیمز بزرگترین موفقیت برای لنس استیونسن است. berimbaskettelegramchannel