❌ترجمه سخنان مایکل جردن ?شاید همش تقصیر منه ?شاید باعث شدم فکرکنید آسونه،…

نوشته شده در

❌ترجمه سخنان مایکل جردن

?شاید همش تقصیر منه
?شاید باعث شدم فکرکنید آسونه، در حالی که نیست
?شاید باعث شدم فکر کنید درخشش من از کمک های دیگران بوده و نه تمرین هایم در باشگاه
?شایدباعث شدم فکر کنید تمام پرتاب هایم موفق بود یا یکدفعه بدون تلاش بازیم خوب شده
?شاید تقصیر منه که شکست هایی که باعث قوی تر شدنم شد رو ندیدید و دردهایم که تنها انگیزه من بودند
?شاید کاری کردم که فکر کنی بسکتبال فقط یه استعداد خدادادیه و نه چیزی که تک تک روز های زندگیم براش زحمت کشیدم
?شاید من بازی بسکتبال رو خراب کردم یا …
?شاید تو فقط داری بهونه تراشی میکنی
? #سخنان

@The_GOAT berimbaskettelegramchannel