پرش بسکتبال

نوشته شده در نوشتن دیدگاهنوشته شده در پرش بسکتبال

پرش بسکتبال افزایش پرش تمرین پرش مربی پرش پرش بسکتبال یک امر مهم است. تمرین های پرش بسکتبال را باید زیر نظر مربی پرش انجام داد. برای افزایش پرش چند نظریه ی موفق وجود دارد. ابتدا تمرین های پولیمتریک توسط مربی عزیز ناصر ذوالنوری در استان کرج را بشنوید: تو تمرین پرش، و ارتفاع زیاد […]

پولیمتریک پرش در بسکتبال با تمرین

نوشته شده در 2 Commentsنوشته شده در بسکتبال،پرش بسکتبال،پولیمتریک،تمرین بسکتبال

تمرینات پلیومتریک یا پولیومتریک یا پلیمتریک تمریناتی جهت افزایش پرش است که عضلات ورزشگار را تمرین میدهد تا دز زمان کمتر عکس العمل سریعتر و قدرتی را انجام دهد. تارهای عضلانی که میتوانند قدرت بیشتری در کسری از ثانیه و زمان را ایجاد کنند. ورزش بسکتبال، پرش تاثیر بسزایی در شوت و ریباند و جامپبال دارد. ورزشکار که برای امتیاز بتواند بیشتر از زمین بلند شود در رقابت با ورزشکاران دیگر موفق تر است.