پرش بسکتبال

نوشته شده در نوشتن دیدگاهنوشته شده در پرش بسکتبال

پرش بسکتبال افزایش پرش تمرین پرش مربی پرش پرش بسکتبال یک امر مهم است. تمرین های پرش بسکتبال را باید زیر نظر مربی پرش انجام داد. برای افزایش پرش چند نظریه ی موفق وجود دارد. ابتدا تمرین های پولیمتریک توسط مربی عزیز ناصر ذوالنوری در استان کرج را بشنوید: تو تمرین پرش، و ارتفاع زیاد […]