وقتي يك مربي حرفه ايي بسكتبال از ديدن تخصص يك تماشاچي ساده شوكه ميشه این یک تم…

نوشته شده در 49 Commentsنوشته شده در بسکتبال

وقتي يك مربي حرفه ايي بسكتبال از ديدن تخصص يك تماشاچي ساده شوكه ميشه این یک تماشاچی ساده نیست یک استریت بالر خیلی معروفه به پادشاه دانک هم معروفه و اونا با دیدن این که اون اومده اینجا متعجب شدن. #Michaeljordan مایکل جردن پر درآمدترین ورزشکار تاریخ #stephencurryofficial در آخرین روزهای ماه دسامبر و در […]