برای دیدن نقشه ی ایران GPS گوشی را فعال کرده و برنامه را ببینید و مجددا باز کنید

اگر میخواهید زمین های بسکتبال شهر های دیگر را ببینید به کمک دو انگشت زوم برنامه را تغییر دهید و سپس وارد شهر دیگری شوید و باید نزدیک خیابان ها شوید تا زمین ها ظاهر شوند در زوم بالا یعنی زمانی که کل نقشه ی ایران دیده میشود همه ی زمین ها بارگزاری نمیشود.

 

برای اضافه کردن زمین بسکتبال از نقشه وارد شده روی دکمه ی گرد با علامت + در گوشه صفحه کلیک کنید و از روی نقشه نقطه ی مورد نظر را انتخاب و زمین مورد نظر را اضافه فرمایید