1. اضافه کردن زمین بسکتبال
  2. دیدن زمین های بسکتبال
  3. یپدا کردن نزدیک ترین هم تیمی به محل اسکانتان
  4. دیدن نتایج مسابقاتی که تا کنون با تیم های رقیت تان داده اید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.